+45 86 89 13 55
Ring til os

Book nu
Book nu

E-handelsbetingelser for Birkhede Camping


Salgs- og leveringsbetingelser

I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. Når der i det nedenstående skrives BIRKHEDE anvendes det som et synonym for Birkhede Camping.

Lejebestemmelser
Vi anbefaler dig nøje at gennemlæse og overholde lejebestemmelser såvel som bestillings- og betalingsbetingelser.
Såfremt bestemmelserne ikke overholdes, kan du miste din dispositionsret over det lejede, uden at det frigør dig for en evt. betalingsforpligtigelse overfor BIRKHEDE.

Udlejningsenheder og den tilhørende grund må ikke bebos af flere personer end det angivne max-antal (Se disse på www.birkhede.dk), som også inkluderer børn uanset deres alder. For pladser til campingvogne, telte, autocamper mv. gælder det, at de ikke må bebos af flere, end det antal, der fremgår af det tilsendte regnskab. Modtager man flere gæster efter ankomst, skal dette altid anmeldes i receptionen.

Når du har foretaget din indbetaling, erklærer du at have gjort dig bekendt og indforstået med vores leje- og betalingsbetingelser.

Betaling
Alle priser oplyst i BIRKHEDES online bookingsystemet er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.

Betaling foregår ved at benytte Mobilepay eller et af de godkendte betalingskort/kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa og Mastercard. Der er ikke pålagt et gebyr på handel, der foregår gennem online booking.

Informationer om handel på internettet
Du kan trygt handle på internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dk, www.forbrug.dk

Forsendelse og levering
Du vil ved booking og betaling af en hytte, et udlejningstelt, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn få forevist en bookingbekræftelse fra BIRKHEDE , hvori regnskabet for dit køb fremgår. Bekræftelsen kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber.

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos BIRKHEDE på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt.

Fortrydelsesret og refusion
Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:
Indtil du har foretaget første indbetaling eller betalt den fulde købspris er lejekontrakten ikke gældende for nogen af parterne. Hvis du afbestiller indenfor 24 timer efter bestilling og hel eller delvis betaling er foretaget, så refunderes hele beløbet minus ekspeditionsgebyr og eventuelle transaktionsomkostninger. Ellers gælder nedenstående.

Udlejningsenheder
Straks ved bestilling indbetales 50% af det samlede lejebeløb plus evt. bestillingsgebyr. ( = Rate 1)
En måned før lejeperiodens start betales resten af det samlede beløb. ( = Rate 2)
Ved afbestilling mere end 30 dage før lejeperiodens start, tilbagebetales Rate 1 med fradrag af et gebyr på kr. 1000,- plus evt. bestillingsgebyr. Udgør Rate 1 mindre end 1000 kr. tilbagebetales beløbet ikke.
Ved afbestilling mindre end 30 dage før lejeperiodens start, tilbagebetales Rate 1 ikke.
Ved afbestilling mindre end 14 dage før lejeperiodens start, tilbagebetales det indbetalte ikke. Evt. godtgørelse skal ske via egen forsikring.

Har man påbegyndt på sin ferie på BIRKHEDE, er den bookede periode bindende, og man kan ikke få penge retur ved afrejse før bookingens udløb og det kan ikke overdrages til andre.

Egen vogn/telt/autocamper
Straks ved bestilling indbetales 50% af det samlede lejebeløb plus evt. bestillingsgebyr. (= Rate 1)
En måned før lejeperiodens start betales resten af det samlede beløb. (= Rate 2)
Ved afbestilling mere end 30 dage før lejeperiodens start, tilbagebetales Rate 1 med fradrag af et gebyr på kr. 500,- plus evt. bestillingsgebyr.
Ved afbestilling mindre end 30 dage før lejeperiodens start, tilbagebetales Rate 1 ikke.
Ved afbestilling mindre end 48 timer før lejeperiodens start, tilbagebetales det indbetalte ikke. Evt. godtgørelse skal ske via egen forsikring.

Har man påbegyndt på sin ferie på BIRKHEDE, er den bookede periode bindende, og man kan ikke få penge retur ved afrejse før bookingens udløb og det kan ikke overdrages til andre.

Force Majeure
Kunden frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt kunden på grund af personlige forhold eller force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer, epidemi, lukning af grænser og lignende) bliver forhindret i at udøve den brugsret, kunden har ifølge lejekontrakten

Registrering af oplysninger
BIRKHEDE registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men BIRKHEDE beholder registreringen i 5 år.
BIRKHEDE anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.
Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over internettet.

Reklamationsbehandling
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer.

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Når BIRKHEDE modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. BIRKHEDE vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.


Virksomhedsoplysninger
Birkhede Camping
Lyngvej 14
8680 Ry
Tlf.: 86891355
E-mail: info@birkhede.dk
Cvr.:32819664